Download de nieuwste versie van EasyFactuur en EasyBoeken

EasyFactuur Versie 10.74

Te gebruiken als u wilt upgraden, een volledige installatie of een evaluatie wilt uitvoeren. Dubbelklik na het voltooien van het download op EasyFactuurSetup.zip, om het programma te installeren. Op oude versies van EasyFactuur wordt geen ondersteuning gegeven maar deze kan wel hier gedownload worden.
EasyBoeken Versie 1.81

Te gebruiken als u wilt upgraden, de gratis versie of de PRO versie wilt gebruiken. Dubbelklik na het voltooien van het download op EasyBoekenSetup.zip, om het programma te installeren.


History updates EasyFactuur

Versie 10.74

Evenuele foutmelding bij het opstarten "dataset not in edit or insert mode" verholpen.

Versie 10.73

Na invullen van postcode wordt plaats en staat automatisch ingevuld (indien deze leeg zijn)
Bij debiteurenjournaal kan nu op klantnummer gezocht worden middels 123-

Versie 10.70

Sorteren op kolomkoppen werkt weer.
Bij debiteurenjournaal kon het zijn dat de afdrukknop uitgeschakeld was, dit is opgelost.
Indien het e-mailen van een offerte/factuur is mislukt, komt er niet bij de opmerking verstuurd per e-mail te staan.
Er kan nu ook een rente bij een herinnering berekend worden middels @bedrag*1,001@ in de herinneringstekst.
Bij een factuur kopieren/pakken wordt nu ook het btwtarief gekopieerd.
Als de cloudback-up server niet kan worden bereikt, wordt dit nu netjes weergegeven.
SMTP serverlijst geupdate

Versie 10.63

Exporteren van alle factuurDetails is nu mogelijk via opties instellingen extra instellingen.
Optie toegevoegd voor aanpassen bestaande facturen kleine ondernemersregeling (KOR)

Versie 10.57

Variabelen @OpEersteBlad@ is toegevoegd indien tekst alleen op eerste blad moet worden afgedrukt.
Indien het niet is gelukt om een factuur per e-mail te versturen, wordt er een foutmelding met meer details weergegeven.
Aanpassingen voor Nederlandse 9% btw verhoging in 2019.
Cloudback-up is verbeterd op een aantal punten.
Nieuwe optie voor Ondersteuning Op Afstand.
Indien EasyBoeken is geinstalleerd, wordt deze ook geupdate.
Een mogelijke foutmeling "is not valid floating point value" is verholpen.

Versie 10.46

Lijst recall wordt nu op (bedrijfs)naam gesorteerd.
Als er bij de factuurnummering voorloopnullen zijn ingesteld, worden deze voorloopnullen nu ook bij de herinnering goed afgedrukt.
Bij zoeken op een artikelomschijving binnen een factuur werd alleen op de eerste regel gezocht, dit is opgelost.
Na het importeren van een logo was deze niet direct zichtbaar, opgelost.
Als er via >opties >instellingen >indeling geavanceerd werd gezocht, gaf deze een regel te veel weer.
Bij windows 7 of hoger kon er een foutmelding bij het opstarten komen over een NET DIR, dit is opgelost.
EasyFactuur start sneller op.
Als er vanuit een factuur een artikel aan de artikelenlijst wordt toegevoegd, worrd de artikelenlijst direct geupdate.
Cloud back-up heeft een extra controle of deze juist is gemaakt.
Een nieuwe update gaat eenvoudiger.

Versie 10.11

Er kan nu online (automatisch) een back-up in de cloud gemaakt worden.
In het herinneringvenster werkte de ok-knop achter de datum niet goed, dit is verholpen.
Het is nu mogelijk om 3 logo's / afbeeldingen in de lay-out van de factuur toe te voegen i.p.v. 1.
Kwaliteit van de logo's zijn verbeterd.
Bij calamiteiten zijn de herstelprocedurers verbeterd.
Als er vanuit het artikelvenster op een artikel met aantal en een lange omschijving werd geklikt, kon dit resulteren tot een foutmelding, dit is opgelost.

Versie 9.03

Er kunnen nu pakbonnen afgedrukt worden (knop activeren via >opties >instellingen >extra instellingen >voorkeuren)
Via het tabblad >opties >instellingen >e-mail kan nu ingesteld worden dat de afzender e-mail, naam en BCC per database opgeslagen kunnen worden.
Bij het bevestigen van het importeren was de werking van Ja en Nee omgedraait, dit is opgelost.
De menuoptie regel verwijderen via de factuur ging niet goed, dit is verholpen.
Via debiteurenjournaal optie "facturen ipv lijst afdrukken" werden de NAW gegevens van 1 klant afgedrukt, opgelost.
Bij de lay-out van de herinnering kunnen nu ook verticale lijnen ingesteld worden (HerLijnVert01...)

Versie 8.22

Bij de e-mail instellingen kan nu de port, SSL/TLS en STARTTLS als versleuteling ingesteld worden.
Via debiteurenjournaal afdrukken kan nu ook een keuze gemaakt worden om alle facturen af te drukken ipv een een lijst.
Bij het exporteren van de klantgegevens kan nu ook het memoveld geexporteerd worden.
De variabele @Betalingsvoorw@ kan aan een label worden toegevoegd. De regel wordt dan alleen afgedrukt als de factuur open of nog te decl is.
De variabelen @Voldaan@ is toegevoegd. Deze regel wordt alleen afgedrukt als een factuur de status voldaan heeft.
Via de rechtermuisknop kan nu het memoblaadje van een klant wit/geel of rood gemaakt worden voor extra attentie.

Versie 8.08

Bij de voorlaatste versie werd de Offerte niet goed opgeslagen, dit is opgelost. Zoeken op factuurnummer gaat nu veel sneller.
Alles wat bij artikelomschrijving tussen ![] wordt geplaatst is niet zichtbaar op de factuur naar de klant. Eenvoudige update mogelijkheid ingebouwd.

Versie 8.05

Overgestapt naar een ander database type waardoor het programma nu sneller en stabieler werkt.
Het was mogelijk om een herinnering 2 uit te draaien zonder een eerste herinnering waardoor een onjuiste datum werd getoond, is opgelost.
LabelR06 wordt nu ook afgedrukt.
Bij e-mail BCC kunnen nu meerdere e-mailadressen ingevoerd worden gescheiden door een puntkomma.
I.v.m. de nieuwe database is het nu ook betrouwbaar om de database in de cloud te gebruiken met bijvoorbeeld Dropbox of OneCloud.
Artikelvenster is nu ook in grootte aan te passen.
Titulatuur van de klant blijft nu zichtbaar ook als het notascherm voor staat.
Het debiteurenjournaal en factuurscherm kan nu ook middels het kruisje rechtsboven in het scherm afgesloten worden.

Versie 7.34

Gevaarlijke bug opgelost (versie 7,29) als er bij debiteurenjournaal op een regel wordt gedubbelklikt om de factuur naar voren te krijgen.
Bij voorwoord e-mail komt nu een opslaan knop i.p.v. dat er iedere keer wordt gevraagd of de tekst opgeslagen moet worden.
Indien er was ingesteld dat er een euroteken voor de bedragen moet komen kwam deze niet, dit is opgelost.
Als er bij debiteurenjournaal op een regel wordt gedubbelklikt, komt de gehele offerte/factuur naar voren.
Het snelmenu met artikelen is uitgebreid van 5 naar 10 stuks.
Bij back-up naar e-mail wordt het e-mailadres onthouden per database.
Via >opties >Bulk e-mail kan er een mailing per e-mail verstuurd worden.

Versie 7.28

Bij e-mailen van herinneringen, offertes en facturen kunnen nu voor 4 verschillende voorwoorden gekozen worden.
Label Telefoon - Fax kan aangepast worden middels indeling geavanceerd veldwaarde NAW label5.
Bij het artikelvenster kan de variabelen @DE-DATUM@ worden gebruikt. In de factuur wordt dit vervangen door de datum.
19% BTW wordt tijdelijk geacticeerd indoen een factuur van voor 1-10-2012 wordt geopend.
Bij herinneringen en groepfacturen wordt nu eerst om bevestiging gevraagd indien er een bulk wordt verwerkt.
Via >opties > instellingen >extra instellingen >voorkeuren kan een aparte printer voor de facturen ingesteld worden.
Het opzoeken van klanten bij grote bestanden gaat nu een stuk sneller.
In het hoofdscherm verdwijnt de knop groepfactuur indien deze niet van toepassing is.
Bij gebruik van grootte lettertype wordt het scherm breder zodat alles is te zien.
Indien u EasyBoeken gebruikt, wordt deze ook geupdate.
Bij herinneringen werd de optie @Bold@ en @Cursief@ niet weggehaald, nu wel.
Vanuit zoeken klant kan gelijk doorgeklikt worden naar nieuwe klant.
Door met rechts in het hoofdscherm te klikken komt nu een snelmenu met back-up, rekenmachine en artikelvenster.
Bij gebruik van een G-rekening werd het percentage niet op de factuur afgedrukt, dit is opgelost.

Versie 7.11

Met deze versie zijn alle aanpassingen gedaan zodat er ook 21% btw berekend kan worden.
Indien u EasyBoeken gebruikt, wordt deze ook geupdate.
Bij invoeren nieuwe/wijzigen klant worden niet relevante gegevens minder zichtbaar.
Kleine aanpassingen betreft afdrukken.

Versie 7.02

Er kan een extra bijlage ingevoegd worden aan een e-mail naar de klant.
Bij het verzenden van een factuur/offerte /herinnering kan er om een leesbevestiging gevraagd worden bij de ontvanger.
Het gehele programma heeft een frisse facelift gekregen.
Voorbereidingen zijn ingebouwd voor de eventuele btw verhoging naar 21 procent.

Versie 6.08

Er kunnen A4 etiketvellen uitgeprint worden van een geselecteerde groep klanten, voor bijvoorbeeld kerstkaarten.
Aantal (vervolg) pagina's is uitgebreid van 5 naar 15.
Het is nu ook mogelijk om vanuit het e-mailscherm de keuze te maken voor het formaat jpg of pdf.
Indien er met een groter lettertype wordt gewerkt, past EasyFactuur zijn breedte beter aan.
Als bij instellingen de variabelen OffNrVanaf was ingesteld, werd deze instelling genegeerd, dit is opgelost.
Indien een factuur wordt afgedrukt waarbij de status op "voldaan" staat, wordt de regel met het betalingstermijn niet meer afgedrukt.
Het veld "Overig" bij de klantgegevens kan nu ook op de factuur afgedrukt worden met de variabelen @overig@
Bij de opmaak van de herinneringstekst kunnen nu ook @jj@ @mm@ @dd@ @WKNR@ gebruikt worden.
Via >indeling geavanceerd kan nu ook de waarde van RegelsPerPagina hoger ingesteld worden dan 30.
Als u meerdere databasen/bedrijven onderhoud, kan nu een naam/e-mail verschillend per bedrijf worden ingesteld.(fix)
Het paginanummer in het factuurscherm werd soms niet juist weer gegeven, dit is opgelost.
IndelingZoek kan nu ook op 3 ingesteld worden waardoor je in het hoofdscherm naam + adres bij het zoeken te zien krijgt.

Versie 5.23

Bij debiteurenjournaal exporteren naar klembord was opmerking 1 positie verschoven, dit is opgelost.
De facturen per e-mail zijn technisch wat aangepast waardoor ze bij de ontvanger minder snel als SPAM worden gezien.
Er kon een key violation foutmelding komen tijdens de indeling in 10 stappen optie, dit is verholpen.
Bij de labels kunnen de volgende variabelen worden gebuikt om tekst op te maken @cursief@ @groen@ @rood@ @blauw@ en @grijs@

Versie 5.12

Er is een begin gemaakt met het grafisch aanpassen van de factuur lay-out (via >opties >instellingen >indeling geavanceerd >visueel aanpassen)
Als er met aantallen gewerkt wordt en er wordt een % teken in de artikelomschrijving gebruikt, ging het niet helemaal goed. Dit is opgelost.
Bij het afdrukken van een etiket kan nu de grootte van het lettertype aangegeven worden.
Indien de factuur als PDF document verstuurd wordt, is dit nu in nog betere kwaliteit.
Groepsfacturen versturen ging in versie 5.04 niet goed, dit is opgelost.
Indien de mail niet over de standaard port 25 kan verlopen, kan nu achter de smtp server een dubbele punt gezet, gevolgd door het portnummer.
Als u meerdere databasen/bedrijven onderhoud, kan nu een naam/e-mail verschillend per bedrijf worden ingesteld.

Versie 5.04

Bij versie 5,02 of versie 5.03 kwam de eerste regel niet goed op de factuur of kon de factuur blanco zijn, is opgelost.
Met de sneltoets CTRL+C kunnen nu factuurregels uit een factuur in het klembord gekopieerd worden.
De factuur naar e-mail wordt nu in een hogere resolutie aangemaakt waardoor deze duidelijker is.
Indien er is ingesteld dat de factuur als PDF document verstuurd dient te worden, hoeft er geen aparte module geinstalleerd te worden.
Bij debiteurenjournaal kun je nu als je de einddatum invoert van openstaande posten, zien welke facturen tot die datum open stonden.
Het instellen van het e-mail account is eenvoudiger geworden. zo is er onder andere een e-mail testknop en provider selectie. Als er met grote lettertype werd gewerkt, kon dit invloed hebben op de layout van de factuur. Dit is opgelost.
De "indeling in 10 stappen" is herzien en dus verbeterd.
Facturen met een btw en facturen met meerdere btw tarieven kunnen nu eenvoudiger door elkaar aangemaakt worden (wordt automatisch herkend).
Als u met meerdere databases werkt, kunnen deze opvolgende databases nu ook gecomprimeerd/controleert worden via onderhoud database.
Indien er bij debiteurenjournaal een filter op artikelen werd gebruikt, klopte het totaalbedrag incl BTW niet, dit is opgelost.

Versie 4.77

Als er bij klant/factuurnummer is ingesteld dat er voorloopnummer voor moeten komen, zijn deze nu ook zichtbaar bij herinneringen.
Indien het onderhoudscontract bijna was verlopen kwam de herinering tekst niet volledig, is opgelost.
In het hoofdscherm en bij debiteurenjournaal lijnde de kolommen in enkele gevallen niet altijd goed uit, dit is opgelost.
Er is een variabele @TERMIJNDATUM@ bij gekomen. Als deze wordt gebruikt bij de indeling, komt hier op de factuur de uiterste betaaldatum te staan.
Invoegen van een regel op een vervolgblad van een factuur ging niet goed, dit is opgelost.
Bij de 64 bit versie van Vista of Windows 7 kwam er een melding dat het mailen als PDF niet mogelijk was, dit is nu wel mogelijk gemaakt.
Het hoofdvenster en het factuurvenster kan nu uitgerekt worden tot aan het volledig scherm.
Er kunnen vijf meest voorkomende artikelen in het snelmenu gezet worden welke met de rechtermuisknop op te roepen is.

Versie 4.70

Het weeknummer kan op de factuur gezet worden door het label @WKNR@ te gebruiken bij indeling geavanceerd.
Als geregistreerde gebruiker kun u via >opties een vermelding van uw bedrijf op www.easyfactuur.com/linken zetten.
Het artikelvenster hoeft niet meer gesloten te worden bij het aanpassen van de factuur.
Indien er met een kleine resolutie wordt gewerkt (mini laptop) worden alle schermen nu evengoed volledig weergegeven.
Voor het werken met een g-rekening zijn een aantal aanpassingen gemaakt zodat dit mogelijk is.
Het niet/wel naar voren komen van het artikelvenster na een dubbelmuisklik is instelbaar gemaakt via het rechtermuisknop menu bij de factuur.
Wijzigen/invoeren van de artikelomschrijving in de factuur/offerte is hier en daar geoptimaliseerd.
Door bij debiteurenjournaal bij het zoekveld met een vraagteken te beginnen, worden alleen de artikelen opgeteld ipv de gehele factuur.
Bij het instellen van meerdere databasen is de achtergrondkleur veranderd waardoor het duidelijker is te zien.

Versie 4.62

Als er in een factuur op een regel wordt gedubbelklikt komt nu het artikelvenster niet meer. Dit werd als lastig ervaren.
Indien in het hoofdscherm alleen 'toon over tijd' was geselecteerd, kon dit in sommigen gevallen onterecht leeg zijn. Dit is opgelost.
Bij een enkele muisklik in een factuur op een regel, wordt deze regel nu niet meer als geheel geselecteerd.
Via debiteurenjournaal worden nu ook grote bedragen goed geëxporteerd naar bijvoorbeeld Excel.
Een geselecteerde bijlage kan naast geopend nu ook gekopieerd worden naar een andere lokatie.
Aanpassing bij de herinnering tekst. In sommige gevallen konden er ook gegevens uit label voldaan mee geprint worden als dit was ingesteld.
Het werken met meerdere databasen/bedrijven is vereenvoudigd doordat er per database een snelkoppeling op het bureaublad kan worden gemaakt.
Er kunnen groep facturen worden gemaakt bedoelt voor bijvoorbeeld jaarlijkse contributie.
Via herinneren was het mogelijk om herinnering 1 en herinnering 3 te e-mailen zonder herinnering 2. Dit is opgelost.

Versie 4.40

Er is een stappen plan bijgekomen voor nieuwe gebruikers om zo snel mogelijk aan de slag te kunnen gaan.
De facturen kunnen anders om op datum, factuurnummer en bedrag gesorteerd worden door met de rechtermuisknop op de kolom omschrijving te klikken.
Als er was ingesteld dat een factuurnummer voorloopnullen moest hebben, werd de voorloopinstelling van het klantnummer gebruikt. Dit is opgelost.
Het label bedrijf in het hoofdscherm bij de NAW gegevens kan via indeling geavanceerd aangepast worden middels de waarde van NAW Label1
Bij grote databases (meer dan 10.000 facturen) worden de facturen tot wel 80% sneller weergegeven / gevonden.
Als een bijlage/gekoppeld document het kenmerk alleen lezen heeft, kan deze nu even goed verwijderd worden.

Versie 4.32

Middels CTRL+k in het hoofdscherm kan een bestaande geselecteerde factuur onder een ander klantnummer gezet worden.
Bij >opties >instellingen >extra instellingen >vormgeving zijn extra instellingen gemaakt om iets weer te geven of juist niet.
In het factuurscherm ziet u nu bij welk bladnummer u bezig bent, en als u op het bladnummer klikt, gaat u naar het volgende blad.
Indien een bedrag groter dan 8 tekens was ingevoerd bij een aantal gebonden artikel, werd dit niet als aantal gebonden gezien, opgelost.
Er komt een tip tevoorschijn hoe je een aantal kunt invoeren indien dit is ingesteld bij indeling in 9 stappen.
Bij een bepaalde instelling was bij debiteurenjournaal met instelling "+sub totaal", het bedrag niet goed uitgelijnd, dit is opgelost.

Versie 4.21

Als de bedragen incl. BTW werden ingevoerd, werd dit niet goed opgeteld bij debiteurenjournaal. Dit is opgelost.
Er kan nu gezocht worden op een artikel/tekst binnen alle facturen/offertes.
Het hoofdscherm is iets vergroot waardoor er meer facturen/offertes te zien zijn in één oog opslag.
Als bij debiteurenjournaal gegevens in het klembord werden gezet voor bijvoorbeeld Excel, kon het bij bedrag ex-BTW niet goed gaan.
Klantnummer en factuurnummer worden nu in twee aparte kolommen gezet bij >debiteurenjournaal >kopieren naar klembord of >exporteren naar bestand.
Als een factuur negatief is, wordt er creditfactuur afgedrukt in plaats van een factuur.
Verzenden per e-mail is verbeterd waardoor de ontvanger gelijk de factuur in beeld ziet i.p.v eerst op de bijlage te hoeven dubbelklikken.
Enkele gebruikers kregen soms een onterechte melding dat ze met een verouderde versie van Easy Factuur werkten. Dit is opgelost.
Via >opties >instellingen >extra instellingen >import/export kunnen klantgegevens geexporteerd woorden naar Excel voor bijvoorbeeld kerstkaarten.

Versie 4.15

Wanneer bij >indeling geavanceerd de waarde van AlleenEmailMetLogo op ja wordt gezet, wordt het logo alleen via een e-mail afgedrukt.
Naam van bijlage in e-mail kan aangepast worden via >indeling geavanceerd en dan bij de waarde van "NaamBijlageFaOfHe"
Bij >opties >hulp op afstand kan nu eenvoudig een bestand ter controle naar ons verzonden worden middels een knop.
Door achter de eigenschappen van de snelkoppeling Easy Factuur bijvoorbeeld de waarde database=c:\2deDatabase te zetten,
start Easy Factuur gelijk met deze database op (handig als er met meerdere bedrijven wordt gewerkt)
In zowel het onderwerp als extra tekst (bij >opties >extra instellingen >e-mail) kunnen de variabelen @FactNr@ en @KlantNr@ gebruikt worden.
Bij debiteurenjournaal worden nu ook facturen met een totaal bedrag van 0,00 in het overzicht getoond.
De hulp op afstand functie werkt nu ook snel/goed onder Vista met Aero functie ingeschakeld
In enkele gevallen kregen gebruikers een melding over een index die niet bestond, dit is opgelost.

Versie 4.02

Bij debiteurenjournaal kunnen er nu ook alleen facturen geselecteerd worden met een bepaalde artikelomschrijving.
Als bij >indeling geavanceerd de waarde van BedrExBTWinJourn op ja gezet wordt, komen de bedragen in debiteuren journaal ex BTW.
Een offerte / factuur kan nu uit meerdere pagina's bestaan.
Door in het hoofdscherm met de rechtermuisknop op "Opmerking" te klikken, kan er gezocht worden naar een offerte/factuur met een bepaalde opmerking.
In plaats van de factuur te emailen als JPG, kan de bijlage nu ook in een PDF formaat gestuurd worden (zie >opties >instellingen >email)
Met steeds terugkomende facturen, kunnen deze middels een sneltoets direct in een nieuwe factuur/offerte geplakt worden (zie voor uitleg hierover
de optie "plakken uitgebreid instellingen" vanuit het factuurscherm rechtermuisknopmenu).
Bij sommige providers lukte het niet om direkt te emailen. Dit is nu opgelost.
Als een offerte wordt om gezet naar een factuur, krijgt deze als voorkeur de datum van vandaag.
Als er bij het artikelen scherm een zoekstring is ingevuld, en er wordt op "lijst printen" gedrukt, worden nu
alleen de artikelen op lijst geprint welke aan de zoekstring voldoen.

Versie 3.88

Het is nu mogelijk om bestanden/bijlagen apart bij iedere klant op te slaan.
Er zijn wat kleine aanpassingen gemaakt om het pakket nog beter met Vista te laten werken.
Het wijzigen van het lettertype bij de layout werd soms niet goed doorgevoerd. Dit is nu opgelost.
Er is een variable @TotaalUitgeschreven@ bijgekomen. Hiermee wordt op de factuur het ook totaalbedrag uitgeschreven.
De werking van offerte, factuur en herinnering naar e-mail zijn verfraaid.
Het opstarten van Easy Factuur is geoptimaliseerd waardoor deze nu sneller klaar is voor gebruik.
Door het woord @Bold@ in een label te zetten bij indeling geavanceerd, wordt de regel in bold (vet) op de factuur gezet.
Het opzoeken van een artikel uit een lijst met veel artikelen is geoptimaliseerd/versneld.

Versie 3.81

Het programma is volledig geschikt gemaakt voor Windows Vista
Een module herinnering is toegevoegd zodat deze kunnen worden uitgedraaid bij openstaande facturen.
De veiligheidskopie kan nu eenvoudig op ieder soort opslagmedium worden gemaakt.
Er zijn labels toegevoegd die rechts worden uitgelijnd, bedoeld om bedragen mooi uit te lijnen.
De helpfunctie (F1) is eenvoudiger te bedienen geworden.
U krijgt nu automatisch een geheugensteun als het jaarlijkse onderhoudscontract gaat verlopen.
Bij opties is een knop gekomen, waarmee het mogelijk is dat een Easy Factuur medewerker op verzoek met u mee kan kijken.

Versie 3.73

Het printen van alle artikelen wordt nu beter over de pagina's verdeeld.
Breedte van het factuurscherm past zich nu automatisch aan i.p.v. scrollen.

Versie 3.71

Optie om uitgebreid op klantgegevens te kunnen zoeken.
Mogelijke melding "plaats medium X" bij opstarten is verholpen.
Registratienummer is geavanceerder geworden.

Versie 3.69

Een logo kan nu eenvoudiger ingevoegd worden via >opties >instellingen >indeling geavanceerd knop "importeer een logo".
Middels een drop-downbox kan nu eenvoudig voor een andere dan standaard printer gekozen worden.
Bij het printen van facturen zou het kunnen zijn dat het euroteken als een vierkantje werd weergegeven, dit is opgelost.
Als een klant een lange bedrijfsnaam heeft, wordt dit nu goed weergegeven bij zoeken op klant.
Er kan nu een wachtwoord gezet worden (zelfde als debiteurenjournaal) bij het verwijderen van een factuur.
Wanneer er met de rechtermuisknop op "nieuwe klant" wordt geklikt, kan er zelf een nieuw klantnummer worden ingevoerd.
Na opnieuw opstarten van Easy Factuur, keert het laatst bewerkte factuur beter geselecteerd terug.
Bij debiteuren journaal komt een totaal bedrag verzendkosten (mits dit van toepassing is).
Het vak "tekst e-mail" offerte en factuur stond verkeerd om, dit is nu goed gezet.

Versie 3.68

Bij >opties >instellingen >extra instellingen wordt nu alles nu in tabbladen aangegeven.
Er is een importfunctie van gegeven voor artikelen en klanten bij gekomen bij het menu >extra instellingen
Wanneer er geen klanten in het bestand zaten was het mogelijk dat er een klant 0 gecrieerd werd, dit is opgelost.
Door op het klantnummer te dubbelklikken in het hoofdscherm, kan nu snel een klant opgezocht worden.
Bij debiteuren journaal kan nu een Excel (csv) bestand aangemaakt worden.

Versie 3.65

Bij Instellingen geavanceerd wordt de waarde van NAW Label nu gelijk goed toegepast.
StandaardTermijn is toegevoegd bij indeling geavanceerd. De waarde hiervan wordt automatisch bij een nieuwe klant ingevoerd of waneer er niets is ingevoerd bij een klant.
Als een veiligheidskopie medium niet beschikbaar is wordt dit nu gemeld i.p.v. een ingewikkelde foutmelding.
De waardes die bij worden beter gecontroleerd op foutieve invoer en zonodig hersteld.

Versie 3.62

Lijsten uit debiteurenjournaal worden sneller weergegeven.
Bij indeling in 9 stappen stond stuksprijs iets te veel naar rechts,dit is aangepast.
Er kan nu ook een mailserver ingesteld worden voor als er een ander mailprogramma dan Outlook express wordt gebruikt.
Als de velden KvK nr. of BTW nr. bij NAW gegevens voor iets anders worden gebruikt, dan kan de labelnaam aangepast worden.
bij "indeling geavanceerd" > "NAW label"
Als er met de rechtermuisknop bij de factuur voor kopieëren gekozen wordt, wordt de factuur ook in het klembord gekopieërd.
Het kon gebeuren dat bij een negatieve factuur een vreemd totaal bedrag kwam, iets van 4,9999696966 , dit is opgelost.
Na het zoeken van een klant, kon niet op de knop offerte gedrukt worden, nu wel.
Bedragen kunnen nu groter dan 99999,99 zijn (zie opties > instellingen > indeling geavanceerd > Bedraggrootte)
Middels het klikken op een factuur regel, kan er een regel ingevoegd worden of verwijderd.
Als er met rechts in de NAW gegevens wordt geklikt kan er gekozen worden om de NAW gegevens te kopieëren.
Bij debiteuren kan bij de datum periode het vak vanaf aangepast worden.
Er is een stap 9 bij gekomen waarbij nu gekozen kan worden voor 2 typen vensterenveloppen.
Als de database een foutmelding geeft na een pc-crash kan deze gerepareerd worden via opties > instellingen > extra instellingen

Versie 3.07

Door bij "instellingen geavanceerd" @DD@ en @MM@ te gebruiken, kan de maand en dag op de factuur worden geprint.
Bij een factuur per e-mail was het mogelijk om gelijk een nieuwe factuur te maken met de vorige nog actief, dat is nu verholpen.
Het gebeurde dat er via debiteurenjournaal niet naar de standaard printer werd geprint, ook dit is nu verholpen.

Versie 3.06

Via debiteurenjournaal kunt u nu ook op naam sorteren en een overzicht van de omzet krijgen.
Bij het kopieeren / plakken (negatief) van een factuur werd in bepaalde gevallen een bedrag foutief berekend, dit is opgelost.
Het was mogelijk dat bij een combinatie van eenheid invoer en de breedte van de artikelen er maar 1 decimaal teken werd weergegeven, dit is opgelost.
Er kan onderscheid gemaakt worden voor een kas of bankbetaling en dit is daarna terug te vinden via debiteurenjournaal.
Er is nu eindelijk een echte offerte-optie ingebouwd die later om te zetten is in een factuur.
Als er naar een klant gezocht werd, verdween de etiketknop, dit is opgelost.
Bij "indeling geavanceerd" is LabelVoldaan toegevoegd. Als de status van de factuur op voldaan staat, wordt de waarde van deze nieuwe label geprint.

Versie 2.49

Bij debiteuren journaal wordt nu ook het totaalbedrag excl. BTW getoond, alsmede het totaalbedrag aan BTW.
De knop kan verborgen worden als er geen labelprinter aanwezig is (via Als er in debiteuren journaal met de rechtermuisknop in de lijst geklikt wordt, kan de inhoud in het klembord gekopieërd worden (voor export).
Het opmerkingenvenster is langer geworden zodat alle tekst erin past.
In het factuurvenster wordt de laatst bewerkte factuur bij het opstarten geselecteerd.
De factuur-status knop is duidelijker geworden.

Versie 2.47

Bij het wijzigen van een artikel kon er een foutmelding ontstaan, dit is verholpen.
Via debiteuren journaal is het nu ook mogelijk om op factuurnummer te sorteren.
Als het eigen e-mail niet bekend is bij veiligheidskopie, wordt hier nu om gevraagd ipv verwijzing naar het invoerveld.
Bij klantnummer en factuurnummer kunnen nu automatisch voorloopnullen gezet worden (via indeling geavanceerd)
Er is een koppeling gemaakt met een nieuw programma speciaal voor domein/hosting bedrijven (mail voor meer info)
Deze helpfunctie is verbeterd.

Versie 2.45

Dit keer geen nieuwe functies ingebouwd, alleen wat bugjes herstelt.
Als er met de rechtermuisknop op vorige / volgende klant wordt geklikt, worden onderaan de facturen de facturen getoond.
De combinatie labelprinter en debiteurenjournaal of uitprinten artikelen zou mis kunnen gaan. Dit is aangepast.
Bij artikelen lijst printen werd alleen de het eerste blad geprint.
De artikelenlijst wordt nu aan gepast bij het invoeren van een artikel, zodat er snel gezien kan worden of het artikel al is ingevoerd.

Verie 2.42

Via veiligheidskopie is het nu ook mogelijk om de backup te e-mailen.
Als in het hoofdscherm op een factuur wordt geklikt ,dan worden de klantgegevens erboven bij gezocht.
Bij ieder artikel kan nu ook voor het bedrag een valutateken gezet worden,door bij "INDELING GEAVANCEERD" voor "ValutaVoorBedrag" te kiezen.
Vanuit debiteuren journaal is het mogelijk geworden om klantgegeven bij de lijst te halen door op de lijst te dubbelklikken.
Op het hoofdscherm kan nu ook alleen een selectie van facturen met een bepaale status getoond worden.
Er kan een inflatiecorrectie doorgevoerd worden op alle artikelen via "EXTRA INSTELLINGEN"
Als er met de rechtermuisknop op "Nieuwe Factuur"wordt geklikt, kan er een zelf op te geven factuurnummer worden ingevoerd.
Via het artikelenvenster kan nu ook een lijst met alle artikelen uitgeprint worden.

Versie 2.30

Als er met meerdere databases wordt gewerkt, kan er nu voor de duidelijkheid een kleur aan een bepaalde database gegeven worden.
Label30 t/m Label35 gaf wat problemen met de variabelen ( @bedrijf@ enz.), dit is opgelost.
Het printen van etiketten naar alle soorten labelprinters is ingebouwd.
Bij bijna iedere knop / funktie is een tooltip gekomen (dit is ook uit te schakelen via instellingen).
Daar waar het klantnummer staat, kan nu door het bewegen van de muis, van klant veranderd worden.
Door in het memoveld bij de klantgegevens op de ALT-D te drukken , wordt de datum ingevoegd.
Het is nu mogelijk of een factuur of offerte te e-mailen naar de klant.

Versie 2.13

De variabelen bij instellingen is niet meer hoofdlettergevoelig. Dus @Totaal@ is hetzelfde als @TOTAAL@.
Bij aantallen kan nu ook een decimaal getal ingevuld worden (10,5) bedoeld voor arbeidsloon (als geen volledig uur).
Bij instellingen is "AantalPosAant" toegevoegd.
Er kan nu klantenkorting worden ingesteld in percentage.
De velden KvK nummer en BTW nummer zijn toegevoegt bij de gegevens van de klant.

Versie 2.01

Als er op e-mail geklikt wordt bij de klantgegevens, dan wordt er een e-mail aangemaakt voor deze klant.
Bij het afsluiten van EasyFactuur wordt de positie van het hoofdscherm, factuurscherm en artikelscherm onthouden.
Het klantnummer en de sortering van factuuroverzicht wordt ontouden bij het afsluiten.
Voor nieuwe Easy Factuur gebruikers is het nu makkelijker om snel de juiste factuurindeling te maken via "Factuurindeling in 6 stappen"
Het is nu mogelijk op bij debiteuren journaal een wachtwoord te zetten.
Bij een grootfactuur bestand kon het hele programma wat traag worden , dit is verbeterd.
Als er bij een factuur een minbedrag ingevoerd werd, zou er iets van -03,23 kunnen komen te staan, dit is aangepast.
Naast het BMP formaat is het nu ook mogelijk om een JPG als logo te gebruiken.
Deze helpfile is flink uitgebreid.
Het is mogelijk geworden om automatisch een live update uit te voeren.
Er zijn 2 knopjes bij debiteuren journaal gekomen , waarmee snel vorige jaren vergeleken kunnen worden over een bepaalde periode.
De knoppen waarmee door het klantenbestand gebladerd kan worden, kunnen nu ook ingedrukt worden gehouden.